Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)
Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Hà Tĩnh Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Quốc hội đề ra Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Ban Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cả năm 2024: Động lực mới cho tăng trưởng có chất lượng” Viện trưởng CIEM tham dự Phiên họp Hội đồng điều hành ERIA lần thứ 17 tại Jakarta, Indonesia Tọa đàm “Trao đổi với các hiệp hội doanh nghiệp về môi trường kinh doanh và những vướng mắc, bất cập” Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khảo sát kinh nghiệm hoàn thiện thể chế và nghiên cứu xây dựng cơ quan chuyên trách về năng suất lao động tại Malaysia và Singapore từ ngày 06 đến 10 tháng 5 năm 2024. Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 2 năm 2024 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Hội thảo công bố Báo cáo “Phát triển kinh tế sáng tạo: Xu hướng, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam” Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức sinh hoạt chuyên đề Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Xem thêm

  • Mời họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

    Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Dương Nhật Huy, với đề tài luận án "Giải pháp thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam".

    Ngành: Quản lý kinh tế;

     

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm