Dự thảo (lần 4) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Góp ý dự thảo

Dự thảo (lần 4) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

26/05/2015 - 3153 lượt xem

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

 

Thông tin góp ý xin gửi về: Ông Phan Đức Hiếu, Trưởng ban, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Di động: 0912967575; Email: hieu@mpi.gov.vn

 

Tệp đính kèm:

- Dự thảo (lần 4) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Dự thảo tờ trình Chính Phủ về  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp