Ban Phân tích và dự báo kinh tế
Ban Phân tích và dự báo kinh tế

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ:

- Phân tích, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá định lượng tác động của những biến động về kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao

Lãnh đạo Ban:

Trưởng Ban: TS. Nguyễn Hữu Thọ

Phó Trưởng Ban: Ths. Phó Thị Kim Chi

Danh sách Ban:

- Ths. Bùi Đức Chiến 

- Ths. Hoàng Thị Minh Hà 

- Ths. Nguyễn Thị Lâm Hà 

- Ths. Hà Thị Quỳnh Hương 

- Ths. Phạm Thiên Hoàng

-  Ths. Đỗ Văn Lâm