Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Dương Nhật Huy
Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Dương Nhật Huy

31/05/2024 - 109 lượt xem

Họ và tên tác giả: Dương Nhật Huy                    Khoá 10 .                  Mã NCS: 62.164
Tên luận án: Giải pháp thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế .                         Mã số: 9310110
Người hướng dẫn khoa học : TS. Lê Xuân Sang; PGS.TS. Nguyễn Quốc Thái
Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

 

1. Tóm tắt Luận án ( tiếng Việt)

2. Thông tin điểm mới 

3. Luận án

4. Quyết định


Tin tức khác