Dự thảo Nghị quyết chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Góp ý dự thảo

Dự thảo Nghị quyết chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

13/01/2017 - 18782 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị quyết chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


File đính kèm: 
Du_thao_Nghi_quyet.pdf

Theo http://www.mpi.gov.vn/