Văn phòng
Văn phòng

Điện thoại: +84 - 08043685

Chức năng, nhiệm vụ

a) Thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình công tác của Viện.

- Đôn đốc, theo dõi và xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

- Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, đào tạo; quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Đầu mối công tác hành chính đối ngoại; phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Văn phòng có cơ cấu tổ chức cấp phòng theo quy định

Văn phòng có cơ cấu tổ chức cấp phòng như sau: Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị.

Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ths. Lê Thanh Tùng            Email: lethanhtung@mpi.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ths. Nguyễn Thị Lan Oanh

Phó Chánh Văn phòngThs. Hồ Thị Hồng Vân

* Phòng Hành chính- Nhân sự:

Trưởng phòng: CNNguyễn Thị Thu Hà

- CN. Lê Hoàng Diễm Hương

- Ths. Trần Thị Nhung

- CN. Trần Thị Hồng Thu

TS. Nguyễn Diệu Linh

* Phòng Tài vụ:

Trưởng phòng: CN. Đỗ Thị Kim Thoa

Phó trưởng phòng:  CNVũ Thanh Bình

* Phòng Quản trị:

Phó trưởng phòng:  Chu Văn Cường

CN.Trần Phước Nhật

Đỗ Nguyễn Thùy

CN.Lê Minh Châu

* Tổ bảo vệ:

-  Lê Thị Lan

-  Nguyễn Đức Hiền

-  Lê Thanh Nghị

* Tổ xe:

- Nguyễn Tuấn Dương