Lãnh đạo Viện
Lãnh đạo Viện

 

Viện trưởng: TS. Trần Thị Hồng Minh

Điện thoại: 84-08044917

Email: hongminhtran@mpi.gov.vn

 

 

Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Hoa Cương 

Điện thoại84-08044134

Email: hoacuong@mpi.gov.vn 

Phó Viện trưởng: TS. Đặng Đức Anh

Điện thoại: 84-37341612

Email: dang.ducanh@mpi.gov.vn

Phó Viện trưởng: TS. Lương Văn Khôi

Điện thoại: 84-38435810

Email: vkluong@mpi.gov.vn