Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về doanh nghiệp xã hội
Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về doanh nghiệp xã hội

12/10/2015 - 3166 lượt xem

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Thông tin góp ý xin gửi về: Ông Phan Đức Hiếu, Trưởng ban, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Di động: 0912967575; Email: hieu@mpi.gov.vn

Tệp đính kèm:

Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về doanh nghiệp xã hội.