Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Góp ý dự thảo

Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

13/01/2017 - 18726 lượt xem

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Thông tin góp ý gửi về Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.44956; Email: tuangiang@mpi.gov.vn./.


File đính kèm: 
Du_thao_24_11_G.docx
Giai_trinh.docx
To_trinh.docx
Phu_luc_3.docx
Phu_luc_4.doc


Theo http://www.mpi.gov.vn