Lãnh đạo Viện
Lãnh đạo Viện

 

  

                  Viện trưởng: TS. Trần Thị Hồng Minh                      

              Điện thoại: 84-08044917             

               Email: hongminhtran@mpi.gov.vn 

Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Hoa Cương

Điện thoại: 84-08044134

Email: hoacuong@mpi.gov.vn

Phó Viện trưởng: TS. Đặng Đức Anh

Điện thoại: 84-37341612

Email: dang.ducanh@mpi.gov.vn

Phó Viện trưởng: TS. Lương Văn Khôi

Điện thoại:

Email: vkluong@mpi.gov.vn