Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện
Đào tạo tư vấn

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

23/10/2023 - 687 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Thương với đề tài luận án “Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

- Thời gian: 14 giờ 00, thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1, nhà D Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Giấy mời


Tin tức khác