Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Thương
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Thương

26/09/2023 - 1077 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thương          Mã NCS: 62219

Người hướng dẫn: : PGS.TS. Nguyễn Đình Tài


Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt)

2. Thông tin điểm mới

3. Luận án

 


Tin tức khác