Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện
Đào tạo tiến sĩ

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

05/09/2023 - 733 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy với đề tài luận án “Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc”.

- Thời gian: 15 giờ 00, thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1, nhà D

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

giấy mời 

 


Tin tức khác