Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ

08/08/2023 - 866 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại việt nam: nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Thuỷ          Mã NCS: 62.236

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Công Giáp


Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt)

2. Thông tin điểm mới 

3. Luận án

 


Tin tức khác