Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ

08/08/2023 - 803 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại việt nam: nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Thuỷ          Mã NCS: 62.236

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Công Giáp


Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt)

2. Thông tin điểm mới 

3. Luận án

 


Tin tức khác