Mời tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện
Hoạt động

Mời tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

13/07/2023 - 687 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng với đề tài luận án “Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam”.

- Thời gian: 09 giờ 00, thứ Ba, ngày 25 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1, nhà D

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội


Tin tức khác