Thông báo về việc tiếp nhận viên chức có học hàm giáo sư phó, giáo sư
Đào tạo tiến sĩ

Thông báo về việc tiếp nhận viên chức có học hàm giáo sư phó, giáo sư

07/05/2022 - 747 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương , Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tiếp nhận viên chức

 

File đính kèm


Tin tức khác