Hội thảo tập huấn "Áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam"
Thông báo tài liệu mới theo tháng

Hội thảo tập huấn "Áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam"

07/07/2022 - 5503 lượt xem

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch, trong 02 ngày từ 07/7 – 08/7/2022 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tập huấn "Áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam" dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia đến từ các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và đại diện báo chí đến đưa tin.

Phát biểu khai mạc, Phó Viện trưởng Nguyễn Hoa Cương nhấn mạnh: đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc các doanh nghiệp áp dụng các vấn đề liên quan đến môi trường và mô hình kinh doanh tuần hoàn vào sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ đã đưa ra mục tiêu về giảm phát thải các bon, đồng thời đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 và gần đây là Nghị định thực thi Luật bảo vệ môi trường… Điều đó cho thấy, chưa bao giờ nước ta nhận được sự quan tâm  lớn của Chính phủ đối với kinh tế tuần hoàn (KTTH) cũng như kinh doanh tuần hoàn tại như hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao các chính sách đi vào cuộc sống. CIEM hy vọng rằng qua buổi Hội thảo này truyền tải được hiệu quả nhất các kiến thức, thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kinh nghiệm quốc tế, cách thức áp dụng vào các hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo ngày 7.7.2022

Tại phiên ngày 07//7/2022, nội dung Hội thảo tập trung vào tổng quan về Đề án phát triển KTTH ở Việt Nam, các khung khổ pháp luật, chính sách đối với kinh doanh tuần hoàn cũng như vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển KTTH đồng thời chỉ ra những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam từ các quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, VCCI… Bên cạnh đó, nội dung thảo luận cũng diễn ra sôi nổi với các ý kiến trao đổi, thảo luận đến từ một số cơ quan, địa phương, doanh nghiệp v.v.

Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam cho thấy, phát triển kinh tế theo hướng tuần hoàn đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng để phát triển bền vững nền kinh tế. Đảng và Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách và quy định về kinh tế tuần hoàn, như tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành, Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tháng 6/2022,… Tuy nhiên, theo đánh giá từ các học giả, nhà nghiên cứu, cộng đồng kinh doanh nghiệp,… khung pháp luật và chính sách nhằm khuyến khích và hỗ trợ đối với phát triển kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là phát triển các mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa cụ thể. Điều này đã trở thành rào cản đối với việc phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng.

Tại buổi Hội thảo tập huấn ngày 08 tháng 7 năm 2022, hầu hết các diễn gia tham gia Hội thảo là các doanh nghiệp đều đồng ý rằng, Việt Nam cần: tăng cường tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế/kinh doanh tuần hoàn; có quy định riêng về kinh tế tuần hoàn; các Bộ, ngành và địa phương cần xây dựng kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn; lồng ghép các tiêu chí thực hiện cụ thể; tổ chức áp dụng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn đối với ngành, lĩnh vực năng lượng, nguyên liệu, chất thải; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến thông tin, dữ liệu thực hiện kinh tế tuần hoàn và tích hợp với hệ thống thông tin dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh Hội thảo ngày 8.7.2022

Về phía các doanh nghiệp, cần phải nhận thức được rằng phát triển theo hướng kinh doanh tuần hoàn không chỉ là yêu cầu mà còn mang lại những lợi ích quan trọng trong dài hạn cho chính doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu các quy định, chính sách của Nhà nước đối với kinh tế tuần hoàn để có chiến lược phù hợp nhằm tiếp cận và áp dụng mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn theo yêu cầu và trên cơ sở điều kiện và khả năng của doanh nghiệp. Kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là những kinh nghiệm được chia sẻ từ các diễn giả đại diện cho các doanh nghiệp tại Hội thảo sẽ rất có ích cho nhiều doanh nghiệp trong việc định hướng, có kế hoạch cụ thể để xây dựng thành công mô hình kinh doanh trong nền kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, nông nghiệp và xây dựng.

 

Tài liệu Hội thảo đính kèm:

Tài liệu hội thảo tập huấn Áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam - CIEM - Google Drive

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu

 


Tin tức khác