Mời tham gia Hội thảo “Nghiên cứu lồng ghép mục tiêu KH hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Chiến lược QG về tăng trưởng xanh vào KH phát triển KT-XH của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Hoạt động

Mời tham gia Hội thảo “Nghiên cứu lồng ghép mục tiêu KH hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Chiến lược QG về tăng trưởng xanh vào KH phát triển KT-XH của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

10/12/2020 - 1629 lượt xem

Trong khuôn khổ Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh, do Chính phủ Đức tài trợ qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo “Nghiên cứu lồng ghép mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Thời gian: 8h30-11h30, thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020.
              (Đăng ký đại biểu bắt đầu từ 8h00)
Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (Chương trình Hội thảo kèm theo).
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời …….…. tới tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
Để đăng ký tham dự Hội thảo xin liên lạc với anh Hoàng Văn Cương qua email CuongHgV@mpi.gov.vn hoặc số điện thoại: 08044460/0912652295.
            Trân trọng./.
 

 


Tin tức khác