Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Việt Hưng
Hoạt động

Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Việt Hưng

09/12/2020 - 2145 lượt xem

Ngày 8/12/2020, tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương PGS.TS. Trần Công Sách chủ trì Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Việt Hưng với Đề tài " Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam "; chuyên ngành Quản lý kinh tế với sự hướng dẫn khoa học của P.GS. TS. Tô Kim Ngọc.

         Thư ký Hội đồng, TS. Nguyễn Hữu Thọ đã báo cáo trước Hội đồng Lý lịch khoa học và quá trình học tập và nghiên cứu của NCS Trần Việt Hưng.

Hội đồng đã nghe NCS Trần Việt Hưng trình bày tóm tắt nội dung chính của Luận án.

          Các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá Luận án và đặt ra một số câu hỏi đối với NCS. Thư ký Hội đồng đọc ý kiến nhận xét, đánh giá tóm tắt Luận án của các thành viên không phải là phản biện của Hội đồng và của một số tổ chức, cá nhân được xin ý kiến.

          Nhận xét chung cho thấy: (1) Đề tài luận án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết hiện nay về nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, góp phần bảo đảm, thực thi các chính sách an ninh tiền tệ quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Tên đề tài và nội luận án phù hợp với ngành đào tạo Quản lý kinh tế (MS 9 31 01 10). Nội dung luận án cơ bản phù hợp với tên đề tài. Luận án không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố; (3) Các tư liệu, số liệu sử dụng trong luận án được dẫn nguồn rõ ràng, trung thực. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu đề tài phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Luận án có kết cấu tổng thể tương đối hợp lý; (4) luận án đã tổng quan rõ ràng một số công trình nghiên cứu đã công bố, xác định được khoảng trống và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và luận giải rõ hơn cơ sở lý luận về quản lý tín dụng và hiệu quả quản lý tín dụng NHTM cùng các nhân tố ảnh hưởng; xác lập được khung lý luận cho đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý tín dụng các NHTM Việt Nam. Đề xuất được phương hướng chung, các giải pháp và kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng các NHTM Việt Nam trong thời kỳ tới phù hợp với điều kiện thực tiễn nên cơ bản bảo đảm tính khả thi; (5) Đề tài luận án còn có một hạn chế về nội dung và hình thức của luận án, còn một số lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả trong luận án,...cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện luận án.

          NCS Trần Việt Hưng đã trả lời, làm rõ được một số câu hỏi do các thành viên Hội đồng đưa ra.

Sau khi nghe các ý kiến phản biện, ý kiến đánh giá luận án và nội dung trả lời các câu hỏi của NCS, Hội đồng đã tổ chức họp kín và bỏ phiếu đánh giá luận án với kết quả 100% thành viên trong Hội đồng tán thành luận án.

PGS.TS. Trần Công Sách thay mặt Hội đồng và Cơ sở đào tạo chúc mừng  NCS đã bảo vệ thành công luận án.

           Dưới đây là một số hình ảnh của Lễ bảo vệ luận án:

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ 

 

PGS.TS. Trần Công Sách chủ trì Lễ bảo vệ

 

TS. Nguyễn Hữu Thọ, Thư ký Hội đồng

 

NCS Trần Việt Hưng tại buổi Lễ bảo vệ

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu 


Tin tức khác