Mời tham gia Hội thảo “Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế”
Hoạt động

Mời tham gia Hội thảo “Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế”

30/11/2020 - 2113 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được giao chủ trì xây dựng “Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế” trình Chính phủ trong quý IV/2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện đã xây dựng dự thảo Báo cáo nêu trên.

Để góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo này, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan.

Thời gian: 8h30-11h30, thứ Ba, ngày 08 tháng 12 năm 2020.

              (Đăng ký đại biểu bắt đầu từ 8h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (Chương trình Hội thảo kèm theo).

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm nội dung Hội thảo  tới tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Để đăng ký tham dự Hội thảo xin liên lạc với anh Hoàng Văn Cương qua email CuongHgV@mpi.gov.vn hoặc số điện thoại: 08044460/0912652295.

            Trân trọng./.

 

Giấy mời Hội thảo  


Tin tức khác