Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Việt Hưng
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Việt Hưng

19/10/2020 - 2647 lượt xem

Đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: Trần Việt Hưng                 Khóa 7                       Mã NCS: 62 138

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn: PGS.TS Tô Kim Ngọc

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2.Tóm tắt Luận án 

3. Trang thông tin 


Tin tức khác