Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thái Quang
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thái Quang

19/10/2020 - 3017 lượt xem

Đề tài luận án: Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Bùi Thái Quang                Khóa 11                     Mã NCS: 62 176

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Đình Cung

            Hướng dẫn 2: PGS.TS Hoàng Trần Hậu

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt Luận án 

3. Trang thông tin 


Tin tức khác