Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thái Quang
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thái Quang

19/10/2020 - 3086 lượt xem

Đề tài luận án: Hoàn thiện quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Bùi Thái Quang                Khóa 11                     Mã NCS: 62 176

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Đình Cung

            Hướng dẫn 2: PGS.TS Hoàng Trần Hậu

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt Luận án 

3. Trang thông tin 


Tin tức khác