CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

19/08/2019 - 9282 lượt xem

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

Tác giả:Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Mã NCS: 62156                                                        Khóa:9
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                         Mã số: 9 31 0105
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Mạnh Hải

                                                  TS. Nguyễn Việt Cường

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

File đính kèm:

- Luận án 

- Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

- Trang thông tin 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu

 

Tham khảo tài liệu tại Thư viện - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tầng 4, nhà D, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930


Tin tức khác