Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Một số giải pháp cắt giảm chi phí doanh nghiệp ở Việt Nam”
Nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Một số giải pháp cắt giảm chi phí doanh nghiệp ở Việt Nam”

28/03/2019 - 3243 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 289/QĐ-BKHĐT ngày 14/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Một số giải pháp cắt giảm chi phí doanh nghiệp ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm chủ nhiệm đề tài, ngày 28/3/2019 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề tài, nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ của Viện.

Mở đầu cho buổi nghiệm thu, TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phát biểu và thông qua chương trình buổi làm việc.

TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Chủ nhiệm Đề tài

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trình bày tóm tắt những nội dung chính và đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

Đề tài có những ưu điểm và kết quả chính đạt được như sau:

- Đề tài đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được mục tiêu chung là “Đề xuất các giải pháp cắt giảm chi phí doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới” và 3 mục tiêu cụ thể như trong Đăng ký thuyết minh đề tài đã được phê duyệt.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp.

- Kết quả nghiên cứu và các kiến nghị của đề tài đã trực tiếp được sử dụng làm đầu vào xây dựng Đề án trình Chính phủ về cắt giảm chi phí doanh nghiệp.

Đồng thời đề tài cần rà soát và làm phong phú thêm phần kinh nghiệm quốc tế về cắt giảm chi phí doanh nghiệp. Rà soát và chỉnh sửa format báo cáo theo đúng yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

  Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng  đánh giá chung như sau:

- Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài có đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hợp lý;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo cao.

          Hội đồng nhất trí đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt 9.0 điểm (xếp loại xuất sắc)

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài 

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư vấn, Đào tạo và Thông tin - Tư liệu.

 

Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930

 

 


Tin tức khác