Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Hồng Phú)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Hồng Phú)

18/12/2018 - 3876 lượt xem

Đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Nguyễn Hồng Phú 

Khóa: 8         

Chuyên ngành: quản lý kinh tế               Mã số chuyên ngành: 9 31 01 10

Người hướng dẫn khoa học Hướng dẫn 1:PGS. Hoàng Văn Cường

                                                   Hướng dẫn 2:TS. Trần Hồng Mai 

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án


Tin tức khác