Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Vũ Thị Thanh Huyền)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Vũ Thị Thanh Huyền)

21/11/2018 - 4057 lượt xem

Đề tài: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Trường hợp ngành điện tử

Họ và tên tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền

Khóa: 11          Mã NCS: 62.177

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                Mã số chuyên ngành: 9 31 01 05

Người hướng dẫn khoa học Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

                                                   Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Thị Minh

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án


Tin tức khác