Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ)

21/09/2018 - 6128 lượt xem

Đề tài: “Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng”

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

Khóa: 11          Mã NCS: 62.179

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                Mã số chuyên ngành: 9 34 04 10

Người hướng dẫn khoa họcHướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt

                                                      Hướng dẫn 2: PGS.TS Đào Văn Hiệp

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án


Tin tức khác