Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Quốc Hiếu)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Quốc Hiếu)

31/08/2018 - 5320 lượt xem

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Họ và tên tác giả: Trần Quốc Hiếu

Khóa: 10          Mã NCS: 62.162

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                Mã số chuyên ngành: 9 34 04 10

Người hướng dẫn khoa họcPGS.TSKH. Nguyễn Viết Vượng                                          

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án


Tin tức khác