Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phan Minh Đức)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phan Minh Đức)

11/06/2018 - 5892 lượt xem

Đề tàiTạo động lực cho người lao động tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Phan Minh Đức

Khóa: 10          Mã NCS: 62.172

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                Mã số chuyên ngành: 9 34 04 10

Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS. Võ Trí Thành

                                              Hướng dẫn 2: TS. Trần Thị Thanh Hồng

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án


Tin tức khác