Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phạm Thị Bảo Oanh)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phạm Thị Bảo Oanh)

29/11/2017 - 7340 lượt xem

Đề tài: Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường.

Họ và tên tác giả: Phạm Thị Bảo Oanh                      

Khóa: 07          Mã NCS: 62.140

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển                    Mã số chuyên ngành: 62 31 01 05

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Văn Bạn

                                              TS Tạ Quang Tiến

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Luận án

- Tóm tắt luận án


Tin tức khác