Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Thị Thu Hương)
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Thị Thu Hương)

27/11/2017 - 9073 lượt xem

Đề tài: Nghiên cứu nhân tố liên kết các địa phương trong vùng ở Việt Nam: trường hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Họ và tên tác giả: Trần Thị Thu Hương              

Khóa:10         Mã NCS: 62166

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế                Mã số chuyên ngành: 62.34.04.10

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Lê Xuân Bá

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

        - Trang thông tin 

        - Luận án

        - Tóm tắt luận án


Tin tức khác