Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ Việt Nam"
Đề án trình Bộ, Chính phủ

Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ Việt Nam"

18/03/2011 - 6029 lượt xem

Báo cáo đã được tổ chức thảo luận nhiều lần với các chuyên gia trong và ngoài nước, sau đó hoàn chỉnh và báo cáo Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế tháng 11/2002.


Tin tức khác