Góp ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (Sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ
TIÊU ĐIỂM TIN

Góp ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (Sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ

22/10/2015 - 3713 lượt xem

 

Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp theo những kết quả đạt được trong năm 2014, ngày 12 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2015/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hai năm 2015-2016. Trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 có 2 chỉ số liên quan tới lĩnh vực tư pháp; đó là: (i) Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại; và (ii) Giải quyết phá sản doanh nghiệp. Nghị quyết 19 yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại xuống còn tối đa 200 ngày (hiện nay là 400 ngày). Chỉ số này được đánh giá và đo lường dựa trên các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, do đó việc sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự ảnh hưởng quyết định tới việc rút ngắn thời gian Giải quyết tranh chấp hợp đồng. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 19; và kiến nghị các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết. Vì vậy, trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tham vấn và tập hợp các đề xuất, kiến nghị sửa đổi một số điều khoản cụ thể trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự trực tiếp tác động đến việc rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với các chuyên gia thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao và các luật sư thực hiện báo cáo Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (Sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Xin trân trọng giới thiệu! 

 

Tệp đính kèm:

- Góp ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (Sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ