Góp ý dự thảo

Dự thảo (lần 2) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo (lần 2) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

20/03/2015

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

10/03/2015

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Trang tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

12/02/2014

Soạn thảo Dự án Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12-6-1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2000. Luật có 10 chương, 124 điều, thay thế Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công ty và Luật DNTN ngày 22-6-1994

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Ngoại giao và Công an, tiến hành nghiên cứu soạn thảo Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục đầu tư của các đối tượng có yếu tố nước ngoài phù hợp với Nghị định 51/1999/NĐ-CP.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002 về hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Chỉ thị số 29/2000/CT-TTg, ngày 31-12-2000 của Thủ Tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Luật DN

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc về một số quy định trong Luật chưa được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể, cũng như việc phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan được chặt chẽ; để hiệu lực của Luật phát huy đầy đủ, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và những năm sau; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, Chỉ thị của Thủ Tướng đã xác định 5 giải pháp tiếp tục thi hành Luật Doanh nghiệp.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg

Để khuyến khích phát triển khu vực cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 675/TTg ngày 18/9/1996 cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách ưu đãi tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Kể từ khi triển khai áp dụng chính sách này, bộ mặt về một khu vực cửa khẩu Móng Cái đã có nhiều biến đổi sâu sắc. Các chính sách này đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn khu vực cửa khẩu phát triển nhanh hơn; đời sống dân cư được cải thiện và góp phần bảo vệ an ninh xã hội và an toàn biên giới. Sau sự thí điểm thành công các chính sách trên địa bàn khu vực cửa khẩu Móng Cái, tháng 1/1999 Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục cho phép mở rộng thí điểm thêm 7 khu vực cửa khẩu thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Kiên Giang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Kontum.

18/03/2011

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật DNNN đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 và sẽ có hiệu lực từ 1/7/2004

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2001 về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

18/03/2011