Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

Đề tài luận án: Hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nga

Mã NCS: 62.185                                                       Khóa:11

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                                 Mã số: 9 31 0110

06/03/2019

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Gia Thọ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Gia Thọ

Đề tài: “Chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9.31.01.10
 

04/03/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ VĂN ĐỨC

Đề tài luận án: Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam

 

27/02/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN GIA THỌ

Đề tài luận án: Chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Gia Thọ

Mã NCS: 62.182            Khóa:11

 

24/01/2019

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS NGUYỄN HỒNG PHÚ)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Hồng Phú.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam”.

 

10/01/2019

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2018

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2018

28/12/2018

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ áp dụng cho khóa tuyển sinh từ 2018

11/04/2018

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2017

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2017

 

25/12/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

08/02/2015

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

20/10/2014