Hội thảo về Các cách tiếp cận pháp lý mới đối với kinh tế chia sẻ ở APEC 13-14 tháng 02 năm 2020 tại Putrajaya, Malaysia Mời Hội thảo về “Thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP: Yêu cầu hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam” Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức gặp mặt mừng Xuân Canh Tý 2020 Thảo luận bàn tròn về truyền thông Việt Nam và năm ASEAN 2020 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân dịp đón mừng Xuân mới Canh Tý 2020 và Tết cổ truyền của dân tộc Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2020 Mời Hội thảo về chủ đề ASEAN Mời tham dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019, phương hướng và giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”