Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham gia Hội thi "Giải thể thao MPI 2021" chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động 1/5 Hội thảo công bố báo cáo "Phát triển thị trường lao động nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam” Hội thảo công bố Báo cáo: “Nghiên cứu các vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam” Hội thảo công bố Báo cáo "Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch Covid-19: Đề xuất cho Việt Nam” Mời tham gia Hội thảo “Nghiên cứu các vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam” Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam và tham gia Chương trình Giao lưu Nữ doanh nhân ba miền Viện trưởng CIEM làm việc với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP và tham gia Diễn đàn trực tuyến mạng lưới các viện toàn cầu về vai trò của phụ nữ trong các viện nghiên cứu và tham mưu chính sách Diễn đàn nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản về “Tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nhằm phát triển năng lượng bền vững ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn hậu COVID-19”. Hội thảo “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam” Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp Ban