Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam: Động lực mới trong bối cảnh khó khăn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 - Tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới” Thông báo Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 - Tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới” Hội thảo “Chính sách đổi mới sáng tạo bao trùm của Việt Nam: chiến lược thiết kế và thực thi chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo (STI) trong giai đoạn phát triển tiếp theo” Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm việc với Đại sứ quán Na Uy và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ II – năm 2020: Thời cơ vàng trong vận hội mới Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)