Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2020 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Xuân Hoài Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Thảo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chia sẻ về tình hình kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2020 trong chương trình Góc nhìn Vnews, Truyền hình Thông tấn Công bố luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vững Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Vui Tết Trung thu 2020, “Đêm Hội Trăng Rằm” cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ của Viện. Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương mở rộng Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thị Quyên Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở