Thông báo Hội thảo “Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Vấn đề và kiến nghị”. Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Ban, ngày 08/01/2018 THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN cho NCS Lê Duy Bình Sinh hoạt khoa học “Trao đổi với cán bộ trẻ về hoạt động nghiên cứu của Viện”, ngày 29/12/2017 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thí điểm Thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp Ban THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN Thông báo Kết quả điểm thi trình bày Đề án của các thí sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Chương trình công tác năm 2018, ngày 18/12/2017.