Thông báo Hội thảo: "Năng lực cạnh tranh và Phát triển bao trùm trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ tư" Hội thảo Giới thiệu và Tập huấn mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam (VNMOD) (13 - 15/11/2017) Tọa đàm góp ý Báo cáo “Thực trạng cơ chế giá một số loại hình dịch vụ công có sự điều tiết của nhà nước ở Việt Nam”. (14/11/2017) Thông báo Tọa đàm góp ý Báo cáo “Thực trạng cơ chế giá một số loại hình dịch vụ công có sự điều tiết của nhà nước ở Việt Nam” Hội thảo giới thiệu và tập huấn "Mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt NAm (VNMOD)" Hội thảo công bố Báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2016 tại 12 tỉnh", ngày 07/11/2017. Thông báo Hội thảo công bố Báo cáo “ Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2016 tại 12 tỉnh Hội thảo " Tham vấn về các tác động của Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam đối với nền kinh tế Việt Nam” Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Vũ Quỳnh) Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Lê Duy Bình)