Đào tạo tiến sĩ

Thông báo họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện

12/07/2019 - 6090 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện để xử lý kết quả thẩm định cho NCS Phương Hữu Từng.

Đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành Than Việt Nam”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9 34 04 10

Thời gian:  16  giờ, ngày  12  tháng   07 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà B, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

 

Trân trọng thông báo!