Ngoài nước
Ngoài nước

Báo cáo kết quả Khóa học ngắn hạn về Thực hiện dự án nhằm phát huy tiềm năng giới tại Brisbane- Australia từ ngày 20/8/2018 đến ngày 31/8/2018

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-QLKTTW ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc cử viên chức tham dự Khóa học ngắn hạn về Thực hiện dự án nhằm phát huy tiềm năng giới tại Brisbane- Australia từ ngày 20/8/2018 đến ngày 31/8/2018. Khóa học do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ.

10/09/2018

Báo cáo khảo sát Tăng trưởng xanh tại Đức và Thụy Sĩ từ ngày 1-13/11/2015

Chuyến khảo sát tập trung vào 4 lĩnh vực chủ đề được đặc biệt quan tâm để chuyển đổi theo hướng một nền kinh tế xanh. Những lĩnh vực này là 1. Các tiêu chuẩn và quy định; 2. Khuyến khích năng lượng tái tạo; 3. Thực hiện sản xuất xanh; 4. Khuyến khích đổi mới kỹ thuật và xanh hóa đô thị; 5. Các tiêu chuẩn và quy định ở Thụy Sĩ và 6. Chuyển giao tri thức và trao đổi kinh nghiệm.

20/11/2015

Báo cáo khảo sát Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Nhật Bản từ ngày 15-21/9/2014

Nhận lời mời của Trung tâm Nghiên cứu đời sống của Nhật Bản, Đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến đi khảo sát tại Nhật Bản từ ngày 15-21/9/2014.

10/03/2015

Báo cáo khảo sát tại Úc và Niu Di Lân từ ngày 01-12/08/2014

Thực hiện Quyết định số 883/QĐ-BKHĐT ngày 14/7/2014 của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Quyết định số 729/QĐ-TCTK ngày 9/7/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê, Quyết định số 584/QĐ-QLKTTW ngày 9/7/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc cử cán bộ tham gia chuyến khảo sát tại Úc và Niu Di lân được thực hiện trong thời gian từ ngày 01-12/08/2014. Chuyến khảo sát nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Nghiên cứu khối doanh nghiệp, giai đoạn 2013-2014” do Dự án DANIDA (Đan Mạch) tài trợ.

12/09/2014

Báo cáo kết quả tham dự hội thảo quốc tế về "Thực thi hợp đồng tại Việt Nam, Bru-nây, Ả rập Xê-út" 10/2013

Trong chương trình Cải cách nhằm tạo thuận lợi hóa cho hoạt động kinh doanh của Ủy ban Kinh tế, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương hiện đang phối hợp với Bộ Tư pháp Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triển khai hoạt động nghiên cứu về Nâng cao hiệu lực thực thi hợp đồng tại Việt Nam – Pha II.

19/11/2013

Báo cáo khảo sát liên kết giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng tại Cộng hòa liên bang Đức

Mục tiêu của chuyến khảo sát là tìm hiểu, nghiên cứu một số cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề phối hợp giữa các địa phương trong phát triển vùng của CHLB Đức nhằm phục vụ một phần cho việc xây dựng Đề án phát triển vùng của Việt Nam

19/03/2011

Khảo sát tại Nam Ninh và Quảng Châu, Trung Quốc (Từ ngày 30/03/2009 đến 02/04/2009)

Cuộc khảo sát tại Nam Ninh và Quảng Châu, Trung Quốc về các vấn để sau:

19/03/2009

Khảo sát tại CHLB Đức và CH Séc về vai trò của Nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công tại các nước có nền kinh tế thị trường và nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án ‘Nâng cao năng lực phân tích và nghiên cứu chính sách’ do DANIDA hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức đoàn nghiên cứu khảo sát tại hai nước CH liên bang Đức và CH Séc từ ngày 1 đến 12 tháng 6 năm 2008

19/03/2008

Khảo sát tại Trung Quốc về “Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)" (từ ngày 31/11 - 09/12/2006)

Trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đã thực hiện chuyến đi khảo sát và làm việc tại bốn tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, cụ thể ở Nam Ninh, Thượng Hải, Thẩm Quyến và Quảng Châu về “Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách của Trung quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”, từ ngày 30/11/2006 đến ngày 09/12/2006 nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO.

19/03/2006