CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN GIA THỌ
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN GIA THỌ

24/01/2019 - 5191 lượt xem

Đề tài luận án: Chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Gia Thọ
Mã NCS: 62.182            Khóa:11
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế   Mã số: 9 31 0110
Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS Trần Công Sách

Hướng dẫn 2: TS. Trần Mạnh Hùng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang tin

- Tóm tắt Luận án

- Luận án

 


Tin tức khác