Lãnh đạo Viện
Lãnh đạo Viện

Viện trưởng: TS. Trần Thị Hồng Minh

Điện thoại: 84-08044917

Email: hongminhtran@mpi.gov.vn

 

                                                     

                                   Phó Viện trưởng: Ths. Nguyễn Hoa Cương                                                         Phó Viện trưởng: TS. Đặng Đức Anh

                                                  Điện thoại: 84-08044134                                                                                        Điện thoại: 84-37341612

                                            Email: hoacuong@mpi.gov.vn                                                                          Email: dang.ducanh@mpi.gov.vn