CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

06/03/2019 - 4203 lượt xem

 

Đề tài luận án: Hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nga

Mã NCS: 62.185                                                       Khóa:11

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                                 Mã số: 9 31 0110

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Phước Tấn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang tin

- Tóm tắt Luận án

- Luận án


 

 


Tin tức khác