CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ VĂN ĐỨC
Đào tạo tiến sĩ

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ VĂN ĐỨC

27/02/2019 - 4041 lượt xem

Đề tài luận án: Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Tác giả: Lê Văn Đức

Mã NCS: 62.188         Khóa:11

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế          Mã số: 9 31 0110

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Xuân Bá

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Ngọc Song

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang tin

- Tóm tắt Luận án

- Luận án

 

 


Tin tức khác