Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Hà Đức Minh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Hà Đức Minh.

Đề tài: " Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở Lào Cai ";

Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9 31 01 10...

14/02/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Đức Minh

Đề tài: "Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp tỉnh Lào Cai"

Tác giả: Hà Đức Minh          Mã NCS: 62.209

Ngành: Quản lý kinh tế          Mã số: 9 31 01 10

19/01/2023

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Nguyễn Công Đệ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Công Đệ.

Đề tài: "Phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam theo hướng bền vững";

Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 31 01 05.

03/01/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Đệ

Đề tài luận án: Phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam theo hướng bền vững

Tác giả: Nguyễn Công Đệ          Mã NCS: 62.200

Ngành: Kinh tế phát triển           Mã số: 9 31 01 05

12/12/2022

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ THANH

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Thanh...

09/12/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh

Đề tài luận án: “Chất lượng cung ứng dịch vụ công phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Vùng Đồng bằng sông Hồng”

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh

Ngành: Quản lý kinh tế  

14/11/2022

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương quy định mức thu học phí năm học 2022-2023

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương quy định mức  thu học phí năm học 2022-2023

30/05/2022

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành chương trình đào tạo Ngành Kinh tế phát triển

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành chương trình đào tạo Ngành Kinh tế phát triển

20/05/2022

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành chương trình đào tạo Ngành Quản lý kinh tế

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành chương trình đào tạo Ngành Quản lý kinh tế 

20/05/2022

Thông báo về việc tiếp nhận viên chức có học hàm giáo sư phó, giáo sư

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương , Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tiếp nhận viên chức...

07/05/2022