Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp
Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp

Điện thoại: +84 - 08043455

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.
  2. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
  3. Nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp, mô hình tổ chức quản lý, các hình thức liên kết kinh tế, liên kết doanh nghiệp; nghiên cứu về mua, bán, sáp nhập các loại hình doanh nghiệp.
  4. Nghiên cứu chính sách quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp khác.
  5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Phạm Đức Trung             Email: pdtrung@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: TS. Nguyễn Thị Luyến

Phó trưởng ban:  Ths.Trịnh Đức Chiều 

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Phạm Thị Thanh Hồng

- CN. Vũ Đoàn Minh Thuý  

- Ths. Hoàng Mạnh Cường

- CN. Trần Trung Hiếu

- CN. Trần Thùy Linh

- TS. Hạ Thị Thu Thủy

- Ths. Phạm Thiên Trang

- Ths. Bùi Bảo Ngọc