Hợp tác quốc tế

Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) / Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) / Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) / DERG - Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch

Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

19/12/2015

Báo cáo “Một số hàm ý chính sách cho triển khai chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam”

Dự án: “Xây dựng Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam 2011 (SAM 2011) hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh” do Danida (Đan mạch) tài trợ

20/08/2014

Dự án: Hỗ trợ quá trình xây dựng tầm nhìn của Chính phủ và lộ trình thực hiện (giai đoạn 2)

Mục tiêu tổng thể: nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực thi công tác quản lý công của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

11/12/2012

Dự án : Nghiên cứu năng lực của Chính phủ Việt Nam (giai đoạn 1 )

Nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình cải cách của Chính phủ Việt Nam, tập trung vào việc thay đổi vai trò quản lý và chức năng của nhà nước. Có 2 phương pháp tiếp cận...

10/12/2012

Hội thảo tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai trong thực tiễn 2 nghị định 109/2007/NĐ-CP và 111/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (ngày 18/07/2007 - tại Hà Nội)

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Năng lực Nghiên cứu Phát triển và Phân tích Chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương” (CIEM-DANIDA), sáng ngày 18 tháng 7 năm 2007, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM ), Câu lạc bộ doanh nghiệp Nhà nước đã tổ chức hội thảo dưới sự chủ trì của ông Trần Kim Hào - Trưởng Ban tạp chí, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ.

19/03/2007