THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

mời thầu gói thầu: Điều tra, khảo sát 500 doanh nghiệp Việt Nam về kinh doanh tuần hoàn

Trong khuôn khổ thực hiện Văn kiện hỗ trợ phát triển nghiên cứu "Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030" giữa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày 28 tháng 9 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo mời thầu như sau:

19/10/2021

Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiên cứu

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiên cứu: “Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030”

05/10/2021