Ngoài nước

Báo cáo khảo sát Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Nhật Bản từ ngày 15-21/9/2014

10/03/2015 - 9754 lượt xem

Mục tiêu của chuyến khảo sát là tìm hiểu thông tin về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate social responsibility, sau đây viết tắt là CSR), các tiêu chuẩn CSR và cách thức thực hiện CSR tại Nhật Bản; rút ra những bài học kinh nghiệm và gợi ý hướng triển khai thực hiện tại Việt Nam.

Trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, Đoàn đã làm việc với Trung tâm Nghiên cứu đời sống của Nhật Bản, Vụ CSR của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), đại diện của Diễn đàn CSR Nhật Bản, Công ty cổ phần Tobu Tower Skytree thuộc Tập đoàn TOBU, Nhà máy sản xuất ô tô Tsutsumi của Toyota và các tập đoàn ANA Holding, Tokyo Gas, JR-East Group, Hitachi, Honda.

 

Tải báo cáo khảo sát tại đây