Ngoài nước

Khảo sát tại Nam Ninh và Quảng Châu, Trung Quốc (Từ ngày 30/03/2009 đến 02/04/2009)

19/03/2009 - 6613 lượt xem

1. Khảo sát tại Nam Ninh, Quảng Tây với chủ đề “Hợp tác vùng hình thành cực tăng trưởng mới và hợp tác khu vực nhằm chống khủng hoảng tài chính toàn cầu”.

2. Khảo sát tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông về tác động cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế và phản ứng chính sách của chính quyền tỉnh Quảng Đông.

Tệp đính kèm:

Bao_cao_khao_sat_Quang_tay_va_Quang_Dong1.doc